Katalóg web stránok

Reklama Top sa mení zo stránky o reklamných článkoch na Katalóg web stránok.
Pôvodné obsahy z veľkej časti odstránené však nemôžeme zmazať naraz.
Postupne budú zanikať so vznikom kategórií a obsahu pre katalóg stránok.

Veľké množstvo katalógov zaniká a to bolo jedným z dôvodov tejto zmeny.
Budeme sa snažiť aby záznamy boli dobrým prínosom pre vaše web stránky.
Kategórie katalógu však v tejto dobe vznikajú - registráciou nových web stránok.
Doména reklama-top.sk vznikla v roku 2013.

Zaradenie web stránok do katalógu schvaľujeme zvyčajne v čase 7 dní.
Pred zápisom si pozorne prečítajte krátke podmienky.
Zaradené budú iba web stránky relevantné, spĺňajúce naše podmienky.
Schválenie zápisu je na rozhodnutí administrátora.
Dôvodom je skvalitňovanie katalógu a jeho obsahu.

Pre služby použite nový katalóg

Katalóg web stránok Služby a remeslá

 

Reklama zdarma