Pridať web stránku

Katalóg web stránok - pridať stránku

Pridanie web stránky - krátke podmienky

Text opisu nesmie byť duplicitný - použitý na iných web stránkach
Napíšte nový text iba pre tento záznam. Text nesmie byť veľmi krátky.
Optimálne niekoľko viet s relevantným obsahom k vášmu zameraniu.
Môžete, nemusíte uviesť anchor text odkazu maximálne 4 slová.

Môžete uviesť zverejnený telefonický kontakt.
Môžete navrhnúť novú kategóriu pre vaše zameranie.
Pokiaľ existuje je vhodné uviesť lokalizáciu, mesto vašej pôsobnosti.

Zverejnenie záznamu prechádza schválením.
Dôvodom neschválenia môže byť: Krátky alebo duplicitný text. (vyskytujúci sa inde)
Nevhodnosť zamerania pre náš katalóg a nové kategórie.
Katalóg web stránok - Reklama Top

Pridať web stránku
Odkaz v kanonicky preferovanom tvare s www či bez www s lomitkom či bez lomítka
Uviesť lokalizáciu mesto ak existuje je výhodou.
Text relevantný zameraniu odkazu. Originálny nie duplicitný dostatočne dlhý text inde nepoužitý. Krátky text a duplicita je dôvod k odmietnutiu.
Kategóriu zaraďujeme podľa relevancie sami.
Kategórie vytvárame - na váš návrh môžeme prihliadnuť.